Metsätyöt

Metsäurakointi:

• Hakkuutyöt

• Metsäkuljetus

• Laikutus ja mätästys

• Ojitus

• Talviteiden teko

Matti +358 40 561 2141